www.joris.at

Theresia Zehetmaier ♀


✱ 11.10.1888 (Weinburg, Österreich)
🕇 15.07.1889 (Weinburg, Österreich)
1 Jahre [years]

15.07.1889 Beerdigung [Funeral]: Weinburg

Mutter [Mother]: Zehetmaier, Theresia ✱ 14.12.1871 (Weinburg)

Geschwister [Siblings]
Zehetmaier, Karl ✱ 3.10.1895 (Weinburg) 🕇 9.3.1956 (Maria-Neustift)
Zehetmaier, Karoline ✱ 13.10.1896 (Weinburg) 🕇 11.8.1982 (Wien)

Dokumente [Documents]
1889 Tod [Death] 🕇 Sterbebuch Weinburg 1864-1927 Fol 83 Nr 7
9999 Internet [Internet] 🔗 https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/weinburg-noe/03%252F07/?pg=85© 2023 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2023 Familienforschung [Family research] Joris Gruber