www.joris.at

Familienforschung (Family research) Joris Gruber

Auflistung aller Orte (Index of Locations)

Flirsch am Arlberg, Österreich


Eiterer (geb. Juen), Stefanie ✱ 7.1.1903 (Flirsch am Arlberg) 🕇 19.1.1984 (Innsbruck)
Falich, Karl ✱ 25.10.1896 (Flirsch am Arlberg)
Falih (geb. Falich), Karl ✱ 25.10.1896 (Flirsch am Arlberg)
Falih (geb. Juen), Maria ✱ 7.1.1903 (Flirsch am Arlberg) 🕇 14.12.1972 (Zams)
Geiger (geb. Juen), Paulina ✱ 6.5.1905 (Flirsch am Arlberg) 🕇 4.3.1985
Juen, Alfons ✱ 1.1.1908 (Flirsch am Arlberg) 🕇 10.9.1911 (Flirsch am Arlberg)
Juen, Alfons ✱ 24.1.1913 (Flirsch am Arlberg) 🕇 7.4.1976
Juen, Alois ✱ 19.6.1911 (Flirsch am Arlberg) 🕇 13.1.1941
Juen, Augustin ✱ 9.8.1867 (Flirsch am Arlberg) 🕇 10.5.1929 (Innsbruck)
Juen, Augustin ✱ 28.9.1906 (Flirsch am Arlberg) 🕇 18.6.1974 (Zams)
Juen, Franz ✱ 19.6.1911 (Flirsch am Arlberg)
Juen, Josef ✱ 17.3.1904 (Flirsch am Arlberg)
Juen, Maria ✱ 7.1.1903 (Flirsch am Arlberg) 🕇 14.12.1972 (Zams)
Juen, Paulina ✱ 6.5.1905 (Flirsch am Arlberg) 🕇 4.3.1985
Juen, Rudolf ✱ 6.5.1905 (Flirsch am Arlberg) 🕇 27.10.1960 (Innsbruck)
Juen, Stefanie ✱ 7.1.1903 (Flirsch am Arlberg) 🕇 19.1.1984 (Innsbruck)© 2023 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2023 Familienforschung [Family research] Joris Gruber